Pohoda II.

with Nekomentované

Stane sa, že niekto ochutná odborníkmi vysoko ocenené víno a zažije sklamanie. Očakáva, že bude očarený pôžitkom drahého moku, avšak nič výnimočné nepocíti. Prečo? Najvýstižnejšie je porovnať víno s človekom samým.

Kvalitná prehliadka ocenených vín je ako stretnutie s viacerými vzácnymi ľuďmi na jednom mieste. Predstavte si, že dostanete možnosť venovať pohľad, vymeniť pozdrav, vypočuť si jednu vetu, povedzme od Izáka Newtona, Alexandra Dubčeka alebo Abraháma Lincolna. Prvú vetu, ktorú by vám velikán povedal, môžete oceniť, ale rovnako i nepochopiť. Prečo? Spoznať ozajstnú veľkosť osobnosti človeka si vyžaduje oveľa viac ako len krátke stretnutie. Je potrebné zoznámiť sa s jeho dielom alebo činmi. Rovnako veľkosť skutočne kvalitného vína spravidla nepochopíte po jednom dúšku. Musíte s ním niečo zažiť.

„Inšpiruje ma vaše víno, aj keď je kyslejšie než chcem.

Má ducha – a v ňom to ja cením,
vo víne ducha milujem.
Láska má všelijaké formy,
no víno, ty o ničom mne
nešum, o ničom nehovor mi,
len o tom, že sme. Ešte sme…

Existenciu moju ľudskú
potvrď mi, víno – nechcem viac.
Kyslé si, ale ja ťa pijem.
Oblaky, vy ma počúvate.
Luna je vzadu, oblak vpred.
A kde sú hviezdy, večne mladé?
Tie išli oblažovať svet.

Mohamedáni, Saracéni
na lunu i hviezdy stali si.
Krotli už… Slnko, to je viacej
než hviezd a luny predpisy.
Dnes moje slnko vo víne je,
ja, pokým žijem, budem v ňom.
Telo je mdlé, no duch sa smeje,
vraví: ja nesmrteľný som…“

Ján Smrek

Bohužiaľ v dnešnom svete je stále viac situácií, kde sa emócie nenosia, sú na príťaž, neočakávajú sa. Hudobný festival Pohoda medzi ne rozhodne nepatrí, je miestom slobody, radosti, temperamentu, citu, lásky či sentimentu. Naše vinárstvo na Pohode od 7. do 10. júla bude. Festivalový zážitok hudby, umenia a pohody umocníme vínom najlepším, ktoré naša pivnica ponúka. Potešíme sa stretnutím s vami, hudbou, vínom, Sangriou a pohodou.

Martin Fiala