Please translate in en_us: Pohoda II.

with Nekomentované

Pohoda II.

Stane sa, že niekto ochutná odborníkmi vysoko ocenené víno a zažije sklamanie. Očakáva, že bude očarený pôžitkom drahého moku, avšak nič výnimočné nepocíti. Prečo? Najvýstižnejšie je porovnať víno s človekom samým.

Kvalitná prehliadka ocenených vín je ako stretnutie s viacerými vzácnymi ľuďmi na jednom mieste. Predstavte si, že dostanete možnosť venovať pohľad, vymeniť pozdrav, vypočuť si jednu vetu, povedzme od Izáka Newtona, Alexandra Dubčeka alebo Abraháma Lincolna. Prvú vetu, ktorú by Vám velikán povedal, môžete oceniť, ale rovnako i nepochopiť. Prečo? Spoznať ozajstnú veľkosť osobnosti človeka si vyžaduje oveľa viac ako len krátke stretnutie. Je potrebné zoznámiť sa s jeho dielom alebo činmi. Rovnako veľkosť skutočne kvalitného vína spravidla nepochopíte po jednom dúšku. Musíte s ním niečo zažiť.

„Inšpiruje ma vaše víno, aj keď je kyslejšie než chcem.