Please translate in en_us: Pohoda II.
with Nekomentované

Pohoda II. Stane sa, že niekto ochutná odborníkmi vysoko ocenené víno a zažije sklamanie. Očakáva, že bude očarený pôžitkom drahého moku, avšak nič výnimočné nepocíti. Prečo? Najvýstižnejšie je porovnať víno s človekom samým. Kvalitná prehliadka ocenených vín je ako stretnutie … Read More